Tworzenie wartości dodanej poprzez kulturę, innowacje i wyniki

Główna siedziba firmy Cooper Standard znajduje się w Northville w stanie Michigan w USA. Nasz globalny zespół stanowi 28.000 pracowników współpracujących w 21 krajach na całym świecie nad rozwojem materiałów, systemów i podzespołów dla wielu różnych rynków. Jako wiodący ekspert w dziedzinie materiałoznawstwa i produkcji materiałów, dostarczamy przede wszystkim produkty obejmujące uszczelnienia, dostawę paliwa i płynu hamulcowego, systemy transferu płynów oraz materiały na zamówienie.

Obszary zainteresowania

Usługi korporacyjne

Dostarczają specjalistyczną wiedzę niezbędną w prowadzonej przez nas globalnej działalności.

Inżynieria i zarządzanie programami

Zmieniają obecny stan wiedzy technicznej w celu wprowadzenia innowacji na rynek.

Finanse

Podejmują decyzje finansowe w celu osiągnięcia zyskowności i rozwoju naszej działalności.

Zasoby Ludzkie

Wspierają rozwój i zaangażowanie naszych utalentowanych pracowników.

IT

Rozwijają możliwości technologii

Produkcja

Wdraża rozwiązania począwszy od biur po hale produkcyjne.

Sprzedaż i handel

Zostań solidnym partnerem dla naszych klientów.

Zakupy i Łańcuch Dostaw

Rozwijają relacje na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw.

Loading...